Bibliotekos erdvėse skambėjo žemaičių tarmė

Parašė: Jolanta VASILIAUSKIENĖ 2017-11-17

Jau šešerius metus iš eilės rajono ikimokyklinukai, moksleiviai ir suaugusieji kviečiami dalyvauti žemaitiškų skaitymų konkursuose. Tokie renginiai praėjusios savaitės trečiadienį ir ketvirtadienį vyko Plungės viešojoje bibliotekoje. Čia gimtąja tarme eiles deklamavo, pasakojimus porino ir vaidinimus rodė darželių priešmokyklinių grupių vaikai, pradinių ir vyresnių klasių mokiniai.
Komisija
Suprantama, konkursas skirtas ne tik į kitus pažiūrėti ir save parodyti, bet ir stengtis laimėti prizinę vietą. Tik gražiausiai ir išradingiausiai žemaitiškai kūrinius skaičiusieji vyks į Skuodą, kur dalyvaus Žemaitijos regiono ture.
Skaitovų pastangas įvertinti patikėta komisijai: Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjos pavaduotojai Aldonai Kuprelytei (komisijos pirmininkė), žurnalistui Eugenijui Bunkai, Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pareigas laikinai einančiam Gintautui Rimeikiui, Plungės kultūros centro direktoriaus pavaduotojai, etnografei Simonai Gudavičiūtei ir mokytojai, vienai iš iniciatorių, kad toks konkursas vyktų, Dianai Gendvilienei.
Priešmokyklinių grupių auklėtiniai
Galima pasidžiaugti, kad kasmet aktyviai konkurse dalyvauja ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Savo atstovus atsiuntė beveik visi rajono lopšeliai-darželiai.
Plungės lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“ atstovavo šešiametis Raffaele Cotticelli. Jis papasakojo nežinomo autoriaus istoriją „Kāp Kuotrė juojė ī torgu“. Skaitovą paruošė meninio ugdymo mokytoja Vida Vaitkuvienė.
Komisija vienbalsiai nutarė, kad Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ auklėtinis Dovydas Viknius, skaitęs Aleksandros Mikutienės kūrinį „Mona sapnos“ (paruošė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vida Uogienė), vertas pačios aukščiausios prizinės vietos.
Iš „Nykštuko“ atvyko ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės Vilijos Viršilienės paruošti Urtė Ravickaitė, Aresta Stonkutė, Nida Galminaitė, Simas Ubavičius. Vaikai suvaidino nežinomo autoriaus kūrinėlį „Varna“. Jiems atiteko Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus paskatinamasis prizas už teatrališkumą.
Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė“ į konkursą atsiuntė gausų būrį mažųjų skaitovų. Luka Ribakovaitė padeklamavo Šarūno Puotros eilėraštį „Mona dvėratis“, Rokas Šatkauskas – Genovaitės Česnauskienės „Zoikė nalaimė“. Vaikus parengė pedagogė Loreta Urbonienė. Pedagogių Daivos Gailienės ir Eugenijos Vosylienės paruošta Deimantė Rapalytė pasekė Rasos Alonderytės „Pasaka aple vuora ė mosė blogiokė“.
Martyna Ukrinaitė, Jorūnė Kaunaitė, Ugnė Domarkaitė, Austėja Mikštaitė, Mantvydas Valutis, Pijus Piekus, Pijus Paulauskas parodė kompoziciją „Plungės torgus“, parengtą pagal Bronislovo Pociaus straipsnį „Senoji Plungės pramonė ir prekyba“ (1988 m. spalio 22 d. laikraštis „Kibirkštis“) ir lietuvių liaudies tautosaką. Vaikus ruošė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Asta Vyšniauskienė. Komisijos sprendimu mažieji skaitovai pelnė trečiąją vietą.
Du dalyviai gynė Prūsalių mokyklos-darželio vardą. Austėja Liutinskaitė pasekė pasaką „Vėšta ė gaidīs“, kurią sukūrė konkursui mergaitę ruošusi auklėtoja Alfreda Šidlauskienė. O tos pačios auklėtojos parengtas Lijus Smilgys skaitė „Senė svajuonė“ iš Viliaus Daržininko knygos „Cyrulielis“.
Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ auklėtiniai Lukas Savinas ir Morta Novoruckytė skaitė juos konkursui ruošusios meninio ugdymo mokytojos Janinos Norkevičienės pasakojimą, sukurtą remiantis liaudies išmintimi, „Pasėrokavėms aplink darbus“. Šiems mažiesiems skaitovams komisijos pirmininkė A. Kuprelytė įteikė paskatinamąjį prizą už tautinius drabužius.
Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“ į konkursą atsiuntė taip pat kelis skaitovus. Tėja Gudaitė, Jonas Budrys atliko Žemaitės literatūrinę inscenizaciją „Oželis“. Vaikus paruošė vyresnioji auklėtoja Vilma Garbienė. Justė Lukoševičiūtė, Emilija Misiūnaitė, Pijus Šakys skaitė Jolantos Raišutienės kūrinį „Pametiau donti“. Šiuos konkurso dalyvius ruošė priešmokyklinio ugdymo pedagogės, auklėtojos metodininkės Jūratė Endrikienė ir Loreta Grigaitytė. T. Gudaitės ir J. Budrio pasirodymą komisija įvertino antrąja vieta.
Pradinukai
1–4 klasių grupėje aktyviausiai dalyvavo Plungės Senamiesčio mokyklos skaitovai. Tad nenuostabu, kad net dvi prizines vietas „nuskynė“ būtent šios mokymo įstaigos atstovai. Mokytojos Gitanos Kurmanskienės paruoštas 3b klasės moksleivis Emilijus Broneika, skaitęs Petro Untulio „Ūkininka pati ė obags“, pelnė trečiąją vietą, o aukščiausią – pirmąją – komisija skyrė 4c klasės mokiniams Ernestui Lukšui ir Živilei Gudaitei, pasekusiems Romualdos Bridikienės sukurtą pasaką „Oršelės ėšdaigas“ (mokytoja Kristina Vaškelevičienė).
Be laimėtojų, konkurse dar dalyvavo pirmokė Amelija Beinoraitė, kuri skaitė Teklės Džervienės kūrinį „Vakars“ (mokytoja Aurelija Gerdauskienė), antrokas Raigardas Ruibys – Vaclovo Ruikos „Žvėrbliu kars“ (mokytoja Vilma Razguvienė), trečiokė Paula Bertašiūtė – Justinos Baltuonienės „Žemaitijuo“ (mokytoja G. Kurmanskienė. Dar tris mokinius paruošė 3c klasės mokytoja metodininkė Regina Gusčienė. Gabrielius Pečiulis pasekė „Melagiu pasaka“, Perla Adomavičiūtė paporino pasakojimą „Rēk senesniu klausīti“, Marta Slivskytė – „Kāp mes važiavuom ī Amerika“ pagal Vincą Joniką.
Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos vardą gynė 4a klasės mokinė Akvilė Arlauskaitė. Mergaitė skaitė ištrauką iš Klietkutės „Vėina vāka dėina“ (mokytoja Vaidilutė Liatukienė). Ketvirtokė komisijos vertinimu nusipelnė antrosios vietos. Na, o „Ryto“ mokyklos Stalgėnų skyriaus ketvirtaklasis Erlandas Rimkus, padeklamavęs Irenos Stražinskaitės-Glinskienės „Aš – Žemaitėjės ožouls“ (mokytoja Dalia Stonkutė), apdovanotas Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus paskatinamuoju prizu už poetiškumą.
Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos Grumblių pradinio ugdymo skyriaus trečiokė Mintarė Jucytė susirinkusiesiems paskaitė P. Untulio kūrinį „Ūkininka pati ė obags“. Mergaitę ruošė mokytoja Daina Zabitytė ir vyr. bibliotekininkė Sigutė Jackevičienė.
Plungės „Babrungo“ pagrindinės mokyklos Stanelių skyriaus trečios klasės mokinė Aistė Jonušaitė skaitė Aleksandro Girdenio „Rodou“ (mokytoja Rima Tilvikienė).
5–9 klasės
Po mažųjų skaitovų pasirodymų kitą dieną į Plungės viešąją biblioteką rinkosi vyresnieji moksleiviai. Jie varžėsi trijose grupėse: 5–9 klasių, 10–12 klasių ir kompozicijų.
Daugiausia dalyvių sulaukta pirmojoje grupėje. Nemažai buvo ir kompozicijų atlikėjų.
Trys 5–9 klasių grupės skaitovės atvyko iš Kulių gimnazijos. Šeštokė Rugilė Stasiulytė paporino Kristinos Untulytės-Kleinienės „Kėima puons“, šeštaklasė Skaistė Valančiūtė – Aurelijos Vaškienės „Kāp žousis mona pėrštus skaičiava“, o Ig klasės mokinė Henrika Norkeliūnaitė – Renatos Kuršytės „Mona jopelė“. Visas šias konkurso dalyves ruošė lietuvių kalbos mokytoja Daiva Zaleckienė.
Plungės „Ryto“ pagrindinei mokyklai atstovavo du moksleiviai. 5c klasės mokinys Antanas Karalius, paskaitęs A. Račkos kūrinį „Keists pasėmatīms“, komisijos buvo įvertintas trečiąja vieta (ruošė lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Pakarklienė). Dar viena šios mokyklos atstovė 7c klasės moksleivė Gabija Bagdonaitė padeklamavo Justino Lingio eilėraštį „Somėga varnas“ (mokytoja Dalia Svilaitė).
Dvi dalyves atsiuntė Plungės Senamiesčio mokykla. 7b klasės auklėtinė Augustė Lukošiūtė, perskaičiusi Rūtos Paulikienės „Lielies skvaupkės šėrdės“ ir „Rodou“, laimėjo antrąją vietą savo grupėje. Konkursui moksleivę rengė mokytoja R. Paulikienė. Senamiesčio mokyklos Kantaučių skyriaus penktokė Augustė Šatkauskaitė skaitė Agnės Dubinskaitės kūrinėlį „Babūnės braškės“ (mokytoja Daiva Rimkienė).
Žlibinų kultūros centro Grumblių skyrius taip pat turėjo savo atstovę. Kultūros renginių organizatorės Alinos Bružienės paruošta penktokė Armanda Bružaitė žemaitiškai porino Š. Puotros „Mona dvėratis“ ir Guodos Šileikaitės „Kaliedu Sienis“.
Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos penktaklasė Rasa Gadliauskaitė, papasakojusi Aldonos Jadvygos Mončienės kūrinį „Varlės“, pelnė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus paskatinamąjį prizą už autentiškumą. Konkursui mergaitę ruošė mokytoja Rineta Raudienė.
Narvaišių bibliotekos vyr. bibliotekininkė konkursui parengė penktoką Simą Lubį. Jis komisijai perskaitė G. Šileikaitės „Kaliedu Sienis“.
5–9 klasių grupės laureatu ir pirmosios vietos laimėtoju paskelbtas Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos Ig klasės moksleivis Modestas Batavičius. Komisiją sužavėjo vaikino pasekta lietuvių pasaka „Kāp puons vėsus dėrbtė muokėna“. Mokinį konkursui ruošė vyr. mokytoja Laima Smulkienė.
10–12 klasės
10–12 klasių grupėje varžėsi trys dalyviai. Kulių gimnazijos IIg klasės mokinė Livija Šiaudvirtaitė skaitė Dalios Zabitienės „Vėso mažasis žėrnis“, o tos pačios klasės atstovas Žilvinas Stasiulis – Edmundo Untulio „Šou kelė galė“. Abu ruošė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Andžela Gramauskaitė. Ir trečioji dalyvė – Plungės „Saulės“ gimnazijos IIIc klasės auklėtinė Viktorija Donauskaitė, skaičiusi ištrauką iš Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės kūrinio „Pelicijė kompelninkė“ (mokytoja Ramutė Damulienė).
Šioje grupėje komisija pirmąją vietą skyrė L. Šiaudvirtaitei, o antroji atiteko V. Donauskaitei.
Kompozicijos
Užduotis atlikti drauge visada lengviau. Tad nieko nenustebino, kad į žemaitiškų skaitymų konkursą atvyko būriai moksleivių, kurie paruošė kompozicijas.
Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinei mokyklai atstovavo Nojus Raudys, Akvilė Skersonaitė, Romena Grabauskaitė. Už inscenizaciją „Mona žemelė“ pagal E. Bunkos eilėraštį „Rudens naktis sustuojė“ komisija jiems skyrė trečiąją vietą (mokytoja R. Raudienė).
Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos vardą gynė mokytojos J. Pakarklienės paruošti mokiniai. Saulė Petreikytė ir Julija Šmukštaitė skaitė A. Dubinskaitės kūrinį „Babūnės braškės“. Na, o Deimantė Budrytė, Audra Kvedaraitė, Agnė Vaičikauskytė, Greta Baltrimaitė, Gabija Bierantaitė, Agnė Staupelytė, atlikusios kompoziciją pagal Marytės Kaniavienės „Šventa Juona atlaida“, pelnė antrąją vietą.
Žemaičių Kalvarijos kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Vyturys“ aktoriai M. Batavičius, Vesta Gedgaudaitė, Milda Derkintaitė, Evelina Brezgytė, Vika Žvirzdinaitė, Justė Batavičiūtė, Ema Paulauskaitė, vadovaujami Rimos Jokubauskienės, konkursui paruošė kompoziciją pagal Motiejaus Valančiaus „Palangos Juzę“.
Plungės „Saulės“ gimnazijai atstovavo du kolektyvai. IId klasės mokiniai Austėja Grabauskaitė, Ineta Rimeikytė, Rosita Raišuotytė, Ernestas Gedgaudas, Eimantas Kundrotas atliko kompoziciją „Keists regiejėms“ (pagal Juozo Jankausko „Keists regiejėms“). O Ramintos Narmontaitės, Samantos Lukošiūtės, Karinos Eidintaitės, Karinos Vilkaitės, Akvilės Andrusevičiūtės, Tado Abarčio atliktą kompoziciją „Zalietas“ (pagal Donato Butkaus „Kā žemė bova brongesnė ož douna“) komisija įvertino aukščiausiu balu ir skyrė jiems pirmąją vietą. Abi grupes konkursui ruošė mokytoja Rita Barniškienė.
Kulių gimnazijos atstovės Karolina Urnėžaitė, Ernesta Tamošauskaitė ir Eva Bieliauskaitė, atlikusios Žemaitės komedijos „Trys mylimos“ ištraukos interpretaciją, gavo Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus paskatinamąjį prizą už teatrališkumą. Merginas konkursui ruošė teatro mokytoja Vida Simėnienė.
Lapkričio 10-ąją visi apdovanotieji savo talentą demonstravo Plungės visuomenei. Na, o 1–3 vietų laimėtojai gruodžio 8 dieną vyks į Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnaziją, kur atstovaus mūsų rajonui Žemaitijos regiono žemaitiškų skaitymų konkurse.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Laikrastisplunge.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama laikrastisplunge.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
Vietos užteks visiems (0)

Bobų vasara kviečia dar kartą, prieš paneriant į rudens miglas ir darganas, pasidžiaugti šiluma, pasimėgauti gamtos […]

2018-10-08
Be komentarų (0)
- Naujienų archyvas -

Nuomonių ringas

Vaikų ugdymo įstaigose įsigalioję nauji maitinimo reikalavimai sukiršino visuomenę. Kaip manote, ar bus naudos iš pagal higienos normas subalansuoto maisto?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2018 laikrastisplunge.lt
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas