Mūsų „pateptųjų“ politikų spindesys ir (ne)skurdas

Parašė:  2017-07-07

 

Pabaiga. Pradžia Nr. 52 (2419)
Valstybinė mokesčių inspekcija prieš savaitę paskelbė 2016-ųjų metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas. Praėjusiame laikraščio numeryje jau paviešinome kai kurių politikų turtus. Šiame numeryje peržvelkime likusių Plungės rajono savivaldybės tarybos narių deklaracijas. Jose – ir turtuolių, ir kuklesniųjų „išpažintys“.
Kaip ir pernai, niekam neskolinga Liberalų sąjūdžio atstovo Aido Kėso šeima. Savivaldybės tarybos narys ir jo žmona Diana draugiškai po lygiai turi nekilnojamojo turto, kurio vertė yra po 54 443 Eur. Abiejų turimų žemės sklypų vertė – po 10 527 eurus. A. Kėsas turi akcijų už 5 792 eurus ir 28 000 eurų grynųjų pinigų, D. Kėsienė sutaupė 7 400 eurų. 2016 m. politikas turėjo 19 000 Eur santaupų, jo žmona – 5 000 Eur.
Tarybos narei Dainai Martišienei (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga) priklauso nekilnojamojo turto už 12 000 eurų, tačiau gerokai turtingesnis jos vyras Julius: 225 855 Eur (pernai toks turtas buvo deklaruotas politikės vardu). D. Martišienės žemės sklypų vertė – 45 000 eurų (2016 m. buvo 96 000 Eur), o sutuoktinio – 77 073 eurai. Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma – atitinkamai 3 402 ir 45 117 Eur (pernai politikė turėjo 23 232 eurus santaupų). J. Martišius dar nurodo, kad jam priklauso kelių transporto priemonių už 48 905 Eur (praėjusiais metais D. Martišienė šioje eilutėje buvo įrašiusi turto už 88 511 Eur) ir turi kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių, kurių vertė – 60 226 Eur (pernai politikės deklaracijoje čia puikavosi solidi 42 000 eurų suma). Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma per metus sumažėjo nuo 116 813 Eur iki 66 792 Eur.
Liberalų sąjūdžio atstovas Audrius Misiūnas su žmona Odeta Nekilnojamojo turto registre inžinerinių ir kitų statinių užregistravo atitinkamai už 78 000 ir 83 000 Eur (pernai pastarajai priklausė už 42 000 Eur). Tarybos narys turi 20 000 Eur vertės žemės sklypų (praėjusiais metais žmona jų turėjo už 46 000 Eur, šiemet nebėra). Abiejų piniginės santaupos per metus ūgtelėjo apie dešimt tūkstančių – atitinkamai 66 000 ir 17 000 eurų. O. Misiūnienės transporto vertė – 14 000 Eur.
Įspūdinga Nekilnojamojo turto registre registruoto visuomeninio rinkimų komiteto „Plungės kraštas“ atstovo Juliaus Nekrašo turto vertė – 212 639 Eur (pernai – 162 639 Eur). Žemės sklypų jis turi už 8 503 eurus, o akcijų – už 2 027 eurus. Disponuoja 28 186 eurų piniginių lėšų suma (praėjusiais metais – 79 209 Eur). Skola nesumažėjo – 28 962 eurai. Žmona Simona Nekrašienė sutaupė tik 229 eurus, o pasiskolino 9 000 eurų.
Liberalas Algirdas Pečiulis su žmona Janina nekilnojamojo turto užregistravo po 2 939 eurus (2016 m. – tiek pat). Politikas vos 174 eurais įvertino turimą transporto priemonę, tačiau gerokai daugiau turi akcijų: už 31 590 Eur. Kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė, kaip ir praėjusiaisiais, menka – 284 Eur. Grynųjų šiek tiek sumažėjo: šiemet – 1 128 Eur, pernai – 2 336 Eur. J. Pečiulienė turi 2 437 eurus santaupų. Politiko paskola – 6 000, o skola – 10 660 eurų (praėjusiais metais – 12 850 Eur).
Tomas Raudys (Liberalų sąjūdis) su žmona Rineta deklaruoja nekilnojamojo turto turintys vienodai – po 30 000 eurų. Žemės sklypų vertė – po 1 200 ir 3 200 Eur atitinkamai. Transportą abu įvertino po 3 200 Eur. Politiko akcijų vertė nepakito: 2 532 Eur. Kiti registruotini daiktai, meno kūriniai ir juvelyriniai dirbiniai įvertinti 5 500 Eur. Piniginių lėšų sumos yra 14 000 ir 2 000 eurų. Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos sumažėjo tik tūkstančiu – 40 000 Eur.
Liberalas verslininkas Romas Remėza su sutuoktine Rima nekilnojamojo turto, kaip ir pernai, valdo po lygiai: už 138 300 eurų. Žemės sklypų vertė – atitinkamai 2 900 ir 3 100 eurų. Tarybos narys paviešina, kad jo ir Rimos turimų akcijų vertė per metus nepasikeitė – po 69 538 eurus. Grynųjų pinigų politikas deklaruoja turįs 10 620 eurų (pernai – 34 870 Eur), o žmona – 30 140 (33 170). Skolų šeima neturi.
Ko gero, smalsuoliams itin įdomi bene didžiausio rajono verslininko, „Vičiūnų“ įmonių grupės bendraturčio, „Vieningai Plungei“ atstovaujančio, Liudo Skieraus turto deklaracija. Peržvelgus ją ne vienam ištįs seilė: štai čia tai gyvenimas. Taigi politikas nurodo, kad jo ir žmonos Reginos turimo nekilnojamojo turto vertė skiriasi vos 1 euru ir per metus nepakito: po 37 419 Eur. Žemės sklypų, kurių vertė yra po 6 343 eurus, turi po lygiai. Transportą taip pat įvertino vienodai: po 5 000 Eur. Akcijų vertė tikrai solidi: 310 310 Eur ir 289 638 Eur (pernai – po 264 247). L. Skieraus santaupos per metus šiek tiek – apie 79 000 eurų – aptirpo: deklaruoti 441 515 eurai (2016 m. turėjo 520 432 Eur), o sutuoktinės santaupos pora tūkstančių ūgtelėjo: 58 728 eurai. Panaši kaip ir pernai paskolintų pinigų suma apstulbins ne vieną smalsuolį: 2 287 017 Eur. Tačiau politikas turi ir skolų: negrąžintų lėšų suma per metus nesumenko ir siekia 686 874 Eur. Tad, ko gero, verta nepamiršti, kad turtus suneša ne aitvarai, pagauti laimės paukštę už uodegos padeda tik sumanumas ir atkaklus darbas.
Bendrapavardis konservatorius Vaidotas Skierus deklaruoja, kad turi žemės sklypų, kurių vertė yra 3 900 Eur (žmonos Vilmos – 900 Eur). Transportą abu įvertino 1 000 eurų. Grynųjų vyras turi daugiau: 15 000 Eur, o 3 000 Eur deklaruoja sutuoktinė. Tačiau politikas turi dar ir akcijų už 5 136 eurus.
„Vieningai Plungei“ atstovaujanti Jolanta Skurdauskienė paviešino, kad grynųjų ji turi trimis tūkstančiais daugiau nei pernai – 12 000 eurų, o sutuoktinis Artūras – 4 000 eurų (praėjusiaisiais – 2 000 Eur). Vyro vardu registruotas 35 000 eurų vertės nekilnojamasis turtas, žemės sklypai (7 300 Eur), transportas (1 000 Eur). Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma tūkstančiu sumažėjo ir sudaro 6 000 Eur.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovė Judita Stankutė nurodo turinti nekilnojamojo turto už 40 854 eurus (pernai jo buvo gerokai mažiau – 7 773 Eur) ir žemės sklypų už 9 198 eurus (2 268 Eur). Transporto priemonių vertė – 5 000 Eur (2 114 Eur). Santaupos
neišaugo: 500 Eur.
Liberalas Audrius Šapalas su žmona Milda nekilnojamąjį turtą dalijasi po lygiai: jo vertė – po 46 800 Eur. Abu turi po apytiksliai 5 tūkstančiais pabrangusius žemės sklypus. Jų vertė yra 20 790 Eur ir 20 242 Eur. A. Šapalas turi akcijų už 2 201 eurą ir grynųjų 15 008 Eur bei kone trimis tūkstančiais aptirpusią 39 645 Eur skolą. Sutuoktinė deklaruoja, kad turi kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių už 100 Eur ir kad kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų per metus tūkstančiu – iki 11 800 Eur – ūgtelėjo.
Socialdemokratas Juozas Šlepetis, kaip ir pernai, disponuoja 20 641 Eur vertės nekilnojamuoju turtu, o žmona Regina jo turi už 4 576 Eur. Gerokai skiriasi sutuoktinių turimų žemės sklypų vertė: 14 833 Eur ir 3 620 Eur (tokia sklypų vertė buvo ir 2016-aisiais). Transportas įvertintas panašiai: 4 500 Eur ir 3 475 Eur. Politikas nurodo, kad turi ir kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių, kurių vertė – 1 767 Eur. Politiko santaupos per metus ūgtelėjo apie dešimt tūkstančių – iki 51 100 Eur, o žmonos išliko tokios pat – 5 000 Eur.
Liberalė Irena Taučienė nurodo, kad Nekilnojamojo turto registre yra įregistravusi turto, kurio vertė kaip ir 2016-aisiais – 58 212 Eur. Panašios vertės turto turi ir sutuoktinis Valys – 54 166 Eur. Politikės žemės sklypų vertė – vos 391 euras, o vyro turimų sklypų vertė didesnė – 15 740 eurų. Jos sutaupytų piniginių lėšų suma yra 31 711 Eur (pernai buvo 57 562 Eur), o jo – 12 673 eurai (26 810 Eur). Sutuoktinis turimą transportą įvertino 1 720 eurų, o kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė visai menka – 55 Eur.
Kaip ir praėjusiais metais, tuščiausia socialdemokratės Marės Valaitienės deklaracija. Ji nurodo, kad šiemet santaupų turi keturiais tūkstančiais mažiau – 6 750 eurų.
Paskutinis mūsų rajono politikų sąraše – konservatorius Adomas Zamulskis. Jis paviešino, kad jo nekilnojamojo turto vertė per metus padidėjo apie penkis tūkstančius ir yra 106 287 Eur. Nors žemės sklypų vertė – tik 348 eurai, politikas, kaip ir pernai, turi 220 000 Eur santaupų. Tad trumpoje jo deklaracijoje sutilpo solidus kapitalas.
Gana greitai ketiname užmesti akį ir į Rietavo savivaldybės politikų deklaracijas.
„Plungės“ inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Laikrastisplunge.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama laikrastisplunge.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
Šiandieninė etninės kultūros ir tradicijų svarba (0)

Etninė kultūra yra ne tik liaudies šokiai, dainos, pasakos, tautinis kostiumas, folkloro ansambliai, žaidimai, tautosaka, liaudies […]

- Naujienų archyvas -

Nuomonių ringas

Ar Jus domina XXI pasaulio futbolo čempionatas?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2018 laikrastisplunge.lt
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas