Kitos naujienos

Parašė:

Daiva GERIKIENĖ

 2019-07-11

Birželio mėnesį Plungės rajono savivaldybės tarybos nariai, prieš tai ir Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komitetas, išklausė savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ direktoriaus Audriaus Šapalo informaciją apie Plungės miesto daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) administravimą. Pastebėta, jog renovacijos procesas vis labiau įsibėgėja […]

Parašė:

 2019-07-11

Liepos 3 dieną į posėdį susirinkusiam Rietavo savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetui darbo nebuvo daug – darbotvarkę sudarė vos keturi klausimai. Į lopšelį-darželį – tik nuo 2 metų Pirmiausia pritarta Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes […]

Parašė:

 2019-07-09

Birželio paskutinis savaitgalis Plateliuose kiekvienais metais ypatingas. Vos tik sudeginus Joninių laužą čia jau laukiama kitos šventės – Petrinių. Birželio 29-oji – Šv. Petro ir Povilo diena – vietos žmonėms tapo diena, kai linksminamasi miestelio vasaros šventėje, todėl ne be […]

Parašė:

Jolanta VASILIAUSKIENĖ

 2019-07-08

Liepos 1-ąją prie Plungės Mykolo Oginskio rūmų buvo sutikti neeiliniai svečiai – penktosios „Nacionalinės ekspedicijos“ dalyviai. Birželio 16 dieną startavusi profesoriaus Alfredo Bumblausko vadovaujama ekspedicija plaukė Dauguvos upe per Baltarusiją ir Latviją, Baltijos jūra pasiekė Saremos salą Estijoje ir galiausiai […]

Parašė:

Aušra NARVILĖ

 2019-07-08

Tradiciškai pirmomis liepos dienomis prasideda Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Atlaidai suprantami kaip laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje. Kasmet drauge pasimelsti į Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką atvyksta daugybė tikinčiųjų iš Lietuvos ir užsienio. Prieš […]

Parašė:

„Plun­gės“ inf.

 2019-07-08

Bir­že­lio 27 die­ną su­šauk­to Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio pa­bai­go­je, kaip ir įpras­ta, bu­vo ati­duo­ta „duok­lė“ klau­si­mams ir ki­tai in­for­ma­ci­jai. Tuo me­tu žo­džio pa­pra­šė ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas End­ri­kas. Ta­čiau į jo pa­sta­bas at­sa­ky­ta ne­bu­vo: pa­pra­šy­ta do­mi­nan­čius klau­si­mus pa­teik­ti raš­tu. Tai […]

Parašė:

 2019-07-08

Birželio pabaigoje sušauktame Rietavo savivaldybės tarybos posėdyje socialdemokratas Alfredas Mockus kaltino vietos valdžią įstatymų nesilaikymu. Įprastai Rietavo savivaldybės tarybos posėdžiuose sprendimai dėl biudžeto padidinimo būdavo priimami be jokių didelių diskusijų – visiems smagu, kai į bendrą iždą įplaukia papildomų lėšų. […]

Parašė:

Daiva GERIKIENĖ

 2019-07-04

Birželio 27 dieną Nausodžio seniūnijos salėje būriavosi Varkalių kaimo Sodo gatvės gyventojai. Žmonių ir seniūnijos iniciatyva sušauktame susirinkime bandyta ieškoti sprendimo dėl minėtosios gatvės. Problema ta, kad eismas ja labai pasunkėjęs – jai mirtinai reikia remonto. Įdomu tai, kad šia […]

Parašė:

„Plungės“ inf.

 2019-07-04

Savivaldos rinkimų sukeltos permainos vietos valdžios kuluaruose, panašu, jau pasiekė finišą – pagaliau Plungės rajono savivaldybės administracijos vadovybė visiškai suformuota: per birželio 27 dieną sušauktą tarybos posėdį slapto balsavimo metu buvo išrinktas pavaduotojas Savivaldybės administracijos direktoriui Mindaugui Kaunui. „Jau ir […]

Parašė:

 2019-07-04

Šią liepą į Kulius jau trečiąjį kartą sugrįš unikalaus formato Sofijos festivalis, įkvėptas šiame krašte svarbų savo gyvenimo tarpsnį praleidusios rašytojos, dramaturgės, visuomenės veikėjos, pedagogės, moterų judėjimo skatintojos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio žmonos Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės. Kuliuose kultūrinį pėdsaką skulptorių darbais, istorinėmis […]

Kaip tarė, taip ir padarė (0)

Žaislus susirinko ir „tvarkiečių“ frakciją Seime paliko migrantas „darbietis-tvarkietis“ Valentinas Bukauskas. Nesigilinama į pasitraukimo priežastis, bet […]

- Naujienų archyvas -

Nuomonių ringas

Kaip vertinate Prezidentės Dalios Grybauskaitės dešimties metų veiklą? Ar pateisino Jūsų lūkesčius?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 laikrastisplunge.lt
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas