24 procentai Savivaldybės tarybos narių prievolės nevykdė

Parašė: Jolanta VASILIAUSKIENĖ 2019-05-20

Balandžio pabaigoje surengtame Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdyje meras Audrius Klišonis ragino kolegas politikus iki gegužės 10 dienos pateikti privačių interesų deklaracijas. Praėjęs penktadienis buvo paskutinė diena, kai tą reikėjo padaryti. Taigi nutarėme pasidomėti, ar mūsų išrinktieji vykdė pareigą ir kokius duomenis deklaravo.
Kam privalu
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) tinklalapyje nurodoma, kad savivaldybių tarybų nariai privačių interesų deklaraciją privalo pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo priesaikos davimo. (Priesaiką naujai kadencijai išrinkti Plungės rajono savivaldybės tarybos nariai davė balandžio 11-ąją; jų deklaracijų duomenys tikrinti gegužės 14-ąją – aut. past.) Deklaracijoje politikai turi nurodyti savo ir sutuoktinio (partnerio) asmens duomenis; narystę ir pareigas įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose; per pastaruosius 12 kalendorinių mėnesių gautas dovanas (išskyrus artimų asmenų dovanas), jeigu jų vertė didesnė negu 150 eurų; informaciją apie per pastaruosius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus ir kitus galiojančius sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė negu 3 000 eurų; artimus asmenis ar kitus deklaruojančiajam žinomus asmenis arba duomenis, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.
Meras ir vicemerė
Meras A. Klišonis privačių interesų deklaraciją pateikė gegužės 1 dieną. Joje nurodoma, kad jis su sutuoktine Inesa Klišoniene yra uždarosios akcinės bendrovės „Alsėdžių vaistinė“ akcininkai. Taip pat meras yra A. Klišonio komercinės firmos „Inesa“ savininkas ir (ar) bendraturtis, Plungės ROTARY klubo narys, A. Klišonio ūkininko ūkio savininkas ir mažosios bendrijos „Vaistininkas pataria“ steigėjas. Savivaldybės vadovo sutuoktinė yra UAB „Plungės žinios“ akcininkė, A. Klišonio komercinės firmos „Inesa“ ir UAB „Alsėdžių vaistinė“ direktorė, UAB „Gintarinė vaistinė“ darbuotoja.
Mero pavaduotoja Asta Beierle Eigirdienė deklaraciją užpildė gegužės 2 dieną. Vicemerė nurodo, jog yra gavusi 800 eurų vertės dovaną, du kartus pasiskolinusi po 14 540 eurų ir įvykdžiusi 7 000 eurų vertės pirkimo sandorį.
„Vieninga Plungė“
Praėjus savaitei po priesaikos, balandžio 18-ąją, privačių interesų deklaraciją pateikė Vida Bondauskienė. Moteris nurodė, kad dirba Plungės Senamiesčio mokykloje. Jos sutuoktinis – UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ darbuotojas. Prie kitų duomenų, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, politikė pažymi, kad yra Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Plungės susivienijimo pirmininko pavaduotoja, Senamiesčio mokyklos profesinės sąjungos pirmininkė.
Raimondas Doviltis balandžio 18 dieną pateiktoje deklaracijoje išvardijo, kad yra Varkalių bendruomenės, asociacijos „Gondingos bičiuliai“, Vokietijos ir Baltijos gydytojų asociacijos Lietuvos skyriaus, Lietuvos klinikinės neurofiziologijos ir neurosonologijos draugijos, Lietuvos neurologų asociacijos, visuomeninės organizacijos „Vieninga Plungė“, Lietuvos insulto asociacijos, Plungės LIONS klubo narys. Politikas taip pat nurodė, jog yra UAB „Gydora“ vadovas, dirba Plungės rajono savivaldybės ligoninėje skyriaus vadovu. Sutuoktinė dirba vienoje ikimokyklinėje įstaigoje muzikos pedagoge ir UAB „Gydora“ administratore.
Rimas Dužinskas gegužės 7-ąją pateiktoje deklaracijoje nurodė, kad priklauso visuomeninei organizacijai „Vieninga Plungė“, kad yra viešosios įstaigos „Plungės olimpiečiai“ dalininkas. Politiko sutuoktinė – UAB „Norfos mažmena“ struktūrinio padalinio vadovė / pavaduotoja.
Robertas Endrikas privačių interesų deklaraciją pateikė gegužės 8 dieną. Joje nurodo, jog dirba UAB „Plungės kooperatinė prekyba“. Prie kitų duomenų, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, politikas pamini darbovietę, UAB „Vičiūnai ir partneriai“, UAB „Baltic food partners“, UAB „Plungės duona“. Taip pat nurodo, jog yra visuomeninės organizacijos „Vieninga Plungė“ narys. Sutuoktinė dirba ikimokyklinėje įstaigoje.
Jolanta Skurdauskienė privačių interesų deklaracijoje, pateiktoje balandžio 26 dieną, pažymėjo, kad prieš kelerius metus dirbo Klaipėdos universitete. Taip pat nurodė, kad dirba Plungės Žemaičių dailės muziejuje. Prie kitos informacijos, dėl kurios gali kilti interesų konfliktas, politikė nurodė savo veiklą Žemaičių kultūros draugijos prezidiume, klubo „Oginskių dvaro bičiuliai“ taryboje, Žemaitijos regioninėje etninės kultūros globos taryboje, ICOM Lietuvos nacionaliniame komitete, ICOMOS Lietuvos nacionaliniame komitete. Taip pat ji yra Žemaičių kultūros draugijos Plungės skyriaus „Gondinga“ pirmininkė. Politikės vyras dirba UAB „Euroliux“.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Mantas Česnauskas privačius interesus deklaravo balandžio 29 dieną. Deklaracijoje nurodo, kad gyvenimo partnerė dirba UAB „LHM step“, o jis pats priklauso Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupei.
Daina Martišienė deklaraciją pateikė balandžio 29-ąją. Joje daug informacijos apie sutuoktinį. Politikės vyras yra žemės ūkio kooperatyvo „Pienas Lt“, Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos, žemės ūkio kooperatyvo „Agrolanka“, Lietuvos ūkininkų sąjungos narys. Pati nurodė esanti Seimo nario padėjėja-sekretorė. Deklaracijoje D. Martišienė paminėjo ir sutuoktinio įsigytą žemės ūkio techniką, ūkio veiklai reikalingą įrangą, kartu paimtas paskolas.
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Aidas Kėsas privačių interesų deklaraciją pateikė balandžio 19-ąją. Joje nurodyta, kad politikas yra UAB „Plungės žinios“ ir UAB „Strategas“ akcininkas. Beje, jo sutuoktinė yra pastarosios bendrovės vadovė. Prie kitų duomenų, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, įvardijo savo priklausymą Plungės LIONS klubui.
Iki paskutinės termino dienos – gegužės 10-osios – laukė Tomas Raudys. Deklaracijoje politikas nurodė, kad yra UAB „Ecovox“ ir UAB „Valda“ akcininkas bei pastarosios bendrovės vadovas. Nurodyta ir tai, jog UAB „Valda“ dalyvauja Plungės rajono savivaldybės skelbiamuose paslaugų ir darbų konkursuose.
Algirdas Pečiulis gegužės 8 dieną pateiktoje deklaracijoje pažymi esantis UAB „Palska“ akcininkas ir Seimo kanceliarijos darbuotojas (Seimo nario padėjėjas). Interesų konfliktas galįs kilti ir dėl to, kad yra Plungės miesto vietos veiklos grupės narys. Sutuoktinė dirba UAB „Palska“.
Audrius Misiūnas gegužės 8 dieną pateiktoje deklaracijoje nurodė, kad yra Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktorius, Plungės LIONS klubo narys. Prieš porą metų ėmęs paskolą, prieš tiek pat laiko įsigijęs butą ir pernai pirkęs automobilį. Žmona vadovauja Plungės socialinių paslaugų centrui.
Pavyzdingiausios politikės titulą, ko gero, galėtume suteikti balandžio 25-ąją prisiekusiai ir po penkių dienų deklaraciją pateikusiai Irenai Taučienei. Politikė nurodo, jog interesų konfliktas gali kilti dėl to, kad ji dirba A. Klišonio komercinėje firmoje „Inesa“ ir priklauso Lietuvos gydytojų sąjungai. Jos sutuoktinis užsiima žemės ūkio veikla.
Politikos naujokas socialdemokratas Tadas Šetkauskis savo privačių interesų deklaracijoje, pateiktoje balandžio 29-ąją, nurodė, kad dirba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Priklauso vienam medžiotojų būreliui. Politiko žmona dirba UADBB „Legator“.
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
Vida Tamkevičienė, gegužės 9 dieną teikdama privačių interesų deklaraciją, nurodė, jog dirba UAB Plungės sveikatos centre, o jos sutuoktinis – Plungės ligoninės darbuotojas. Prie eilutės „Kiti duomenys, dėl kurių gali kiti interesų konfliktas…“, politikė parašė trumpai: „Neturiu.“
Juditos Stankutės balandžio 25 dieną pateiktoje deklaracijoje jokių privačių interesų konfliktų nenurodyta. Tik paminėta, kad politikė dirba Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje.
Vaidotas Skierus deklaracijoje, kurią užpildė balandžio 28-ąją, paminėjo, kad dirba akcinėje bendrovėje „Telia Lietuva“, o sutuoktinė – Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijoje. Politikas priklauso Varkalių bendruomenei.
Įdomiausios, o gal keisčiausios privačių interesų deklaracijos, pateiktos gegužės 2-ąją, savininku turėtume pripažinti Adomą Zamulskį. Nors politikas nurodė, kad turi ryšių su UAB „Magnadenta“ ir klinika „Pulsas“, VšĮ „Plungės futbolas“, Telšių apskrities futbolo federacija, asociacija „Žemaitijos Babrungas“, tačiau kokie tai ryšiai (akcininkas, savininkas, narys ar pan. – aut. past.), nepatikslino. Visur įrašyta, kad jis yra Savivaldybės tarybos narys.
Galimi Etikos komisijos klientai
Nors meras, ragindamas Savivaldybės tarybos narius laiku pateikti privačių interesų deklaracijas, ir juokavo sakydamas, kad nereikėtų darbu apkrauti Etikos komisijos pirmininko T. Šetkauskio, panašu, kad ne visi politikai įsiklausė į Savivaldybės vadovo žodžius. Iš 25 tarybos narių penki deklaracijų neatnaujino, dar vienas jos išvis nepateikė. Jei kalbėtume matematikos kalba, 24 proc. mūsų išrinktųjų ignoravo prievolę deklaruoti privačius interesus.
Buvęs Savivaldybės administracijos direktorius, dabar Savivaldybės tarybos narys Gintaras Bagužis paskutinį kartą privačių interesų deklaraciją teikė 2018 m. balandžio 1 d. Marijus Kaktys – 2014 m. gruodžio 11 d., Česlovas Kerpauskas – 2014 m. gegužės 2 d., Julius Nekrašas – 2015 m. birželio 30 d., Liudas Skierus – 2018 m. lapkričio 8 d. O štai apie Gedimino Norvaišo pateiktą deklaraciją VTEK svetainėje duomenų visai nėra.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  1. Savivaldybe parašė:

    O kaip bus su Gediminu?

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Laikrastisplunge.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama laikrastisplunge.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
Turtinga ta mūsų Lietuva besanti (0)

Pasaulinė koronaviruso pandemija atskleidė įdomų faktą – paaiškėjo, kad gyvename turtingoje šalyje. Nes jau ne vieną […]

2020-01-06
Summa summarum (0)
- Naujienų archyvas -

Nuomonių ringas

Ar pritariate Vyriausybės sumanymui vasaros pabaigoje senjorams ir bedarbiams skirti po 200 eurų?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 laikrastisplunge.lt
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas