Atstovavo Lietuvai ir Plungei

Parašė: Parengta pagal Plungės kultūros centro inf. 2015-05-08

Ba­lan­džio 14–25 die­no­mis Plun­gės kul­tū­ros cent­ro vai­kų ir jau­ni­mo tau­ti­nių šo­kių an­samb­lis „Žir­gi­nė­liai“ da­ly­va­vo 37-aja­me tarp­tau­ti­nia­me šo­kių fes­ti­va­ly­je An­ta­li­jo­je, daž­nai tu­ris­tų va­di­na­mo­je „Vi­dur­že­mio jū­ros per­lu“. Ši šven­tė ren­gia­ma Tur­ki­jos Res­pub­li­kos įkū­rė­jo Mus­ta­fos Ke­ma­lio Ata­tur­ko gar­bei.
Vai­kų šo­kių fes­ti­va­lis or­ga­ni­zuo­ja­mas Tur­ki­jos na­cio­na­li­nės te­le­vi­zi­jos (TRT) nuo 1979 me­tų. Vi­si kon­cer­tai tie­sio­giai fil­muo­ja­mi ir trans­liuo­ja­mi per te­le­vi­zi­ją. Šie­met į ren­gi­nį at­vy­ko ko­lek­ty­vų net iš 34 pa­sau­lio ša­lių.
An­samb­lis „Žir­gi­nė­liai“ (va­do­vė So­na­ta Kaz­laus­ky­tė, ba­let­meis­te­rė Eg­lė Nor­ke­vi­čiū­tė-No­vo­ruc­kie­nė) di­džiuo­ja­si ga­li­my­be at­sto­vau­ti Lie­tu­vai ir Plun­gei tarp­tau­ti­nia­me fes­ti­va­ly­je. Ko­lek­ty­vas su­si­pa­ži­no su įvai­rių ša­lių kul­tū­ra, tra­di­ci­jo­mis, šo­kiais, taip pat da­lis jo na­rių kar­tu su va­do­ve tu­rė­jo pro­gą nu­skris­ti į Tur­ki­jos sos­ti­nę – An­ka­rą, kur jų lau­kė ke­tu­ri svar­būs su­si­ti­ki­mai su ša­lies pre­zi­den­tu, mi­nist­ru pir­mi­nin­ku, TRT ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi ir asamb­lė­jos pre­zi­den­tu.
Grį­žę iš ke­lio­nės, „Žir­gi­nė­liai“ tę­sė pa­si­ruo­ši­mą kon­cer­tui, į ku­rį kvie­tė jau ge­gu­žės 2 die­ną ir ku­ris bu­vo skir­tas Mo­ti­nos die­nai. Be mi­nė­to­jo ko­lek­ty­vo, pa­si­ro­dy­mais džiu­gi­no Pa­ne­vė­žio mu­zi­ki­nio teat­ro so­lis­tė Lai­ma Čes­laus­kai­tė, Lie­tu­vos ope­ros ir ba­le­to teat­ro so­lis­tė Vi­li­ja Mikš­tai­tė ir Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los jau­nių cho­ras. Kon­cer­tas abe­jin­gų ne­pa­li­ko, o ma­mos bu­vo ap­do­va­no­tos gra­žiau­siais šo­kiais ir skam­biau­sio­mis dai­no­mis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Laikrastisplunge.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama laikrastisplunge.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
Velykos… KITAIP (0)

Ar pavasaris, ar artėjančios Velykos čia kaltos, bet pastebiu, kad niūrių atspalvių nuotaikas vis dažniau keičia […]

2020-01-06
Summa summarum (0)
2019-11-29
Streikmetis (1)
- Naujienų archyvas -

Nuomonių ringas

Ar pritariate Vyriausybės sumanymui vasaros pabaigoje senjorams ir bedarbiams skirti po 200 eurų?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 laikrastisplunge.lt
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas