Finansų gidas smulkiajam verslui

Parašė:  2019-10-02

 Jei jūs nesate verslo savininkas, kuris yra ir finansų ekspertas, tuomet labai tikėtina, kad į daugelį finansinių klausimų jūs žvelgiate pakankamai neužtikrintai. Ir tai yra visiškai natūralu. Pradedant vystyti savo naują verslą, finansų valdymas įprastai tampa labai dideliu iššūkiu. Tokiu atveju yra būtina užtikrinti nuolatinį pajamų srautą, efektyvų biudžeto paskirstymą ir jo panaudojimą, vykdyti išlaidų kontrolę ir stengtis laiku pastebėti galimas finansines bėdas, užkertant joms kelią. Tiesą sakant, kai kurie pradedantieji verslininkai neilgai trukus supranta patekę į pakankamai sudėtingą padėtį, kurioje jų pečius slegia daugybė užduočių, apie kurių sprendimo būdus jie nė nenutuokia. Todėl jei jūs skaitydami šiuos žodžius įžvelgiate save, žemiau pateikti patarimai yra skirti būtent jums.

Jaučiatės pakankamai nesaugiai dėl savo turimų finansinių įsipareigojimų ir dabartinio kredito reitingo? Norite sulaukti patarimo, kurių finansinių klausimų sprendimas galėtų būti automatizuotas, o kuriuos jūs turėtumėte išspręsti patys? Skaitykite toliau ir daugelis klausimų jums bus išsprendžiami gerokai lengviau.

Kaip surasti finansavimui skirtus šaltinius

Kai jūs tik pradedate vystyti savo naują verslą arba jums reikia priemonių, kurių pagalba galėtumėte „išgyventi“ mažesniais klientų srautais pasižyminčius laikotarpius, jums neretai prireikia papildomų apyvartinių lėšų šaltinio, kuriuo įprastai tampa verslo paskolos. Kita vertus, šiandien yra labai daug priemonių, kuriomis verslas gali pasinaudoti. Be to, nestinga ir naudingų patarimų, kuriais pasidalinsime ir su jumis.

1. Internetinė paskolų skaičiuoklė

Pirmoji užduotis, kurią jūs turėtumėte atlikti, yra susijusi su paskolos, kuri jums geriausiai tiktų, rūšies nustatymu, pataria Finance43 paskolų ekspertai. Tai lengviausia padaryti pasinaudojus internetine paskolų skaičiuokle. Kaip jau turbūt žinote, skirtingų rūšių paskolos pasižymi skirtingomis sąlygomis. Vartojamajai paskolai yra taikomos didesnės palūkanos nei ilgalaikei paskolai, kuri yra skirta nekilnojamojo turto įsigijimui. Be to, labai skiriasi ir paskolų grąžinimo terminai bei bendras paskolos pabrangimas.

2. Buhalterių ar finansininkų patarimai

Jei jūs esate savo verslo vystymo etape, kuriame ieškote finansavimo, jau turėtumėte būti iš anksto pasirūpinę ir savo verslo planu, kuris vestų jus pirmyn ir padėtų lengviau pasiekti savo konkrečius užsibrėžtus tikslus. Tačiau jei jūs neturite verslo vystymo patirties ir visa tai jums yra visiškai nauja, tuomet tokiu atveju jums turėtų labai efektyviai pasitarnauti profesionalių buhalterių ar finansininkų patarimai. Turėtumėte pasiteirauti savo buhalterio ar finansininko, ką jis mano apie jūsų sudarytą verslo planą (arba kreipkitės pagalbos sudarant verslo planą). Profesionalo jums pateiktos įžvalgos ir profesionaliai išsakyta nuomonė jums turėtų padėti suprasti, ką turėtumėte pakoreguoti ir kokius veiksmus turėtumėte priimti, jei norite sėkmingai pasiekti savo numatytą tikslą.

3. Jūsų finansinės ataskaitos ir išklotinės

Kreditoriai visuomet norės prieš savo akis matyti potencialių klientų finansines ataskaitas ir išrašus. Trumpiau tariant, kreditoriams būtina pateikti kuo daugiau finansinės informacijos, kurios pagalba jie galėtų įvertinti konkrečios įmonės mokumą ir nustatyti tikrąją įmonės finansinę situacija. Tarp tokių dokumentų visuomet būna įmonės pelno (nuostolių) ataskaita, balanso ataskaita, banko sąskaitos išrašai, įmonės steigimo dokumentai, darbuotojų skaičius ir mokamus atlyginimus pagrindžiantys dokumentai bei kiti duomenys. Be to, jei į kreditorius kreipiasi nauja įmonė, tuomet įprastai kreditoriai įmonės savininko prašo jiems pateikti ir daugiau asmeninių duomenų, kurių pagalba jie galėtų suprasti, kokia yra fizinio asmens (įmonės savininko) finansinė padėtis ir ar jis yra mokus vartotojas. Visas šis procesas nėra labai paprastas ir greitas, tačiau jis yra neišvengiamas ir būtinas, jei norima kreiptis dėl paskolos.

4. Jūsų įmonės pajamos ir pelnas

Kreditoriai nori matyti ir duomenis, kurie parodo apie įmonės gaunamas pajamas ir pelną. Nors įmonės savininkas tokią informaciją gali laikyti privačia ir konfidencialia, tačiau jei norima gauti paskolą, be viso to apsieiti bus tiesiog neįmanoma. Todėl su savimi neabejotinai turite turėti ir minėtą informaciją atspindinčius dokumentus.

Žinoma, pirmiausia kreditoriai peržiūrės jūsų įmonės gaunamas metines pajamas ir pelną. Jie nori būti tikri, kad jūsų įmonė gauna pakankamai pelno, kurio pagalba galės padengti jai suteiktą paskolą, reguliariai mokant paskolos grąžinimo įmokas. Jie taip pat nori žinoti, kokios yra jūsų įmonės patiriamos neišvengiamos išlaidos ir kokie yra jūsų finansiniai įsipareigojimai, kadangi visa tai tiesiogiai prisideda prie jūsų įmonės finansinės padėties ir galimybių laiku padengti prisiimtus finansinius įsipareigojimus.

5. Finansiniai įsipareigojimai (jei tokių turi jūsų įmonė)

Jei jūs jau esate iki šiol pasiskolinę savo įmonei, tuomet kreditoriams tai taps labai svarbia informacija, į kurią atsižvelgdami jie spręs ar jūsų įmonė yra pajėgi gauti papildomą paskolą ir ją grąžinti laiku. Žinoma, tokią informaciją jūs turėsite pateikti iš anksto, kadangi turimi finansiniai įsipareigojimai yra sudedamoji mokumo vertinimo proceso dalis. Be to, jei jūs iki šiol niekuomet nebuvote praleidę nei vienos paskolos grąžinimo įmokos ir visus savo finansinius įsipareigojimus vykdydavote laiku, tai kreditoriams taip pat parodys, kad esate patikimi ir suprantate, kas yra finansiniai įsipareigojimai. Tuo tarpu, kuo daugiau finansinių įsipareigojimų turi įmonė, tuo jai tampa sudėtingiau sulaukti teigiamo kreditorių atsakymo. Kaip bebūtų, tai taip pat gali užkirsti kelią ir didesnės verslo paskolos gavimui, todėl nepamirškite prieš kreipdamiesi į kreditorius, atsižvelgti ir į šias svarbias detales.

Ką turėtumėte žinoti prieš kreipdamiesi dėl paskolos verslui

Jei norite kreiptis dėl paskolos, nepakanka žinoti aukščiau minėtos informacijos. Taip pat labai svarbu suprasti, kaip kreditoriai vertins jūsų verslą, todėl pateikiame jums dar keletą labai naudingų patarimų.

1. Jūsų įmonės patikimumas

Kreditoriai, į kuriuos jūs nuspręsite kreiptis, visuomet vertins ir jūsų kredito reitingą, todėl jie neabejotinai gaus jūsų įmonės kredito istoriją. Visa tai parodo, ar jūsų įmonė yra patikima ir kokia iš tikrųjų yra jos finansinė reputacija. Tai jiems parodys, ko iš jūsų galima tikėtis ir ar jūs iš tikrųjų visuomet laiku vykdote savo prisiimamus finansinius įsipareigojimus. Be to, jei jūs praeityje buvote susidūrę su bankrotu, tai taip pat gali būti neigiamas veiksnys jūsų finansinio mokumo vertinimo procese.

2. Santykis tarp paskolos ir pajamų

Kreditoriams taip pat svarbu įvertinti, koks yra santykis tarp įmonės turimų paskolų ir jos gaunamų pajamų. Tuo tarpu, jei įmonė dar neturi jokių finansinių įsipareigojimų, tuomet bus vertinama prašomos paskolos suma ir įmonės gaunamos pajamos. Tai reiškia, kad tokiu būdu bus stengiamasi suprasti, ar įmonė iš tikrųjų galėtų gauti konkretaus dydžio verslo paskolą ir ar ji galėtų ją be jokių sunkumų padengti laiku.

3. Jūsų įmonės kapitalas

Kreditoriai atsižvelgia ir į įmonės turimą kapitalą. Kuo didesnį kapitalą turi įmonė, tuo jos galimybės gauti verslo paskolą yra didesnės. Be to, jei yra kreipiamasi dėl verslo paskolos, kurios pagalba būtų finansuojama dalis nekilnojamojo turto vertės, kreditoriai didelį dėmesį skirtis ir daliai, kurią įmonė yra pasiruošusi padengti savo įmonės lėšomis, t.y. naudojant savo kapitalą. Kuo didesnę dalį NT vertės padengs pati įmonė, tuo didesnes galimybes ji turės sulaukti teigiamo kreditorių atsakymo.

4. Užstatas

Jei jūsų įmonė yra visiškai nauja arba ji neturi pakankamo kapitalo, kreditoriai gali prašyti užstato, kuriuo galėtų tapti ir jūsų asmeninis turtas. Tokiu būdu jie stengsis apsaugoti savo pinigus, kuriuos skolins jūsų įmonei. Jei jūsų įmonė nebepajėgs laiku grąžinti jai suteiktos paskolos, tuomet kreditoriai perims jūsų užstatytą turtą. Užstatu įprastai tampa automobiliai, nekilnojamasis turtas ar kt.

5. Sąlygos

Paskolos sąlygos – paskolai taikomos palūkanos, paskolos suma, paskolos paskirtis ir kt. – visuomet yra įvertinamos kreditorių, kuomet į juos kreipiasi įmonė, prašydama jai suteikti verslo paskolą. Žinoma, šie veiksniai taip pat priklauso ir nuo jūsų. Tai reiškia, kad jei jums kreditoriai pateikia verslo paskolos pasiūlymą, jūs galite bandyti argumentuotai derėtis ir stengtis sulaukti dar palankesnėmis sąlygomis pasižyminčios pasiūlymo.

Tinkamas balansas tarp finansinių įsipareigojimų ir pajamų

Būtų labai klaidinga manyti, kad paskolų visais būdais reikia kaip įmanoma labiau vengti. Tai ypač klaidingas požiūris, kai yra kalbama apie nuosavo verslo vystymą. Jei yra planuojama sistemingai ir tinkamai apgalvojamos visos svarbiausios detalės, kartu numatant ir labai aiškų bei išsamų planą, paremtą konkrečiais skaičiais, tuomet paskola gali suteikti daug didesnę naudą verslui. Todėl pateikiame jums keletą atvejų, kuomet verslo paskola galėtų pagelbėti jūsų įmonei.

Tai gali padidinti jūsų įplaukas

Verslo paskola gali pagelbėti jums gaunant daugiau įplaukų. Todėl tikrai nereikėtų į paskolą žvelgti kaip į finansinius nuostolius. Pavyzdžiui, jei verslo paskola bus panaudota naujos įrangos įsigijimui, o jos pagalba bus teikiamas platesnis paslaugų spektras ir uždirbama gerokai daugiau, tai taps efektyviu sprendimu. Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie paskolos panaudojimą personalo plėtrai. Jei bus investuota į savo sričių profesionalus, kurių įdirbis padės įmonei generuoti didesnį pelną, paskolą netaps našta verslui. Be to, verslo paskola gali tapti labai naudinga, kai verslas susiduria su prastesniais periodais.

Tai gali padėti išplėsti jūsų verslą

Nepaisant to, ar jums yra reikalingos didesnės komercinės patalpos, norite įkurti naują filialą ar pasamdyti daugiau naujų darbuotojų, kreipimasis dėl verslo paskolos gali turėti didelės prasmės. Žinoma, būtina iš anksto numatyti tolimesnius veiksmus ir viską tinkamai apskaičiuoti. Verslo paskolos pagalba galima savo verslui sukurti labai daug galimybių ir paspartinti visą įmonės plėtrą. Tai ypač naudinga, kai yra kalbama apie labai konkurencingą rinką.

Paskola prieš dalį įmonės

Kai kurie naujo verslo savininkai jaučiasi pakankamai nepatogiai kreipdamiesi dėl verslo paskolos, todėl pirmenybę skiria investuotojams, kuomet dalis įmonės pereina į investuotojų rankas. Pastarasis sprendimas gali būti labai efektyvus, jei yra kalbama apie pirmuosius startuolio vystymo etapus. Įprastai tuomet įmonė negauna pakankamų pajamų ir pasižymi gerokai didesne rizika.

Tačiau tuomet, kai yra kalbama apie pažengusį verslą, kuris turi bent kelių metų patirtį rinkoje, atiduoti dalį įmonės investuotojams ne visuomet gali būti tinkamas ir efektyvus sprendimas. Todėl jūs visuomet turėtumėte pagalvoti tiek apie savo numatytus tikslus, tiek ir atsižvelgti į savo įmonės dabartinę finansinę situaciją bei visą komercinės veiklos vykdymo istoriją. Jei norite pilnai kontroliuoti savo įmonę, tuomet verslo paskola būtų tinkamesnis pasirinkimas.

Užs. Nr. S-305

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  1. Anonimas parašė:

    Siuslina reklama

  2. Atgalinis pranešimas: How Does M1 Finance Make Money -
  3. Elijas parašė:

    Pries priimant bet kokius sprendimus, verta tikrai gerai apskaiciuoti ir apmastyti ar tos paslaugos verslui tikrai reikalingos ir kokia pridetine verte atnes. Tai tikrai rimti, ne vienadieniai sprendimai

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Laikrastisplunge.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama laikrastisplunge.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
Turtinga ta mūsų Lietuva besanti (0)

Pasaulinė koronaviruso pandemija atskleidė įdomų faktą – paaiškėjo, kad gyvename turtingoje šalyje. Nes jau ne vieną […]

2020-01-06
Summa summarum (0)
- Naujienų archyvas -

Nuomonių ringas

Ar pritariate Vyriausybės sumanymui vasaros pabaigoje senjorams ir bedarbiams skirti po 200 eurų?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 laikrastisplunge.lt
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas