„Paskaičiuokim, turtingieji kurmiai“

Parašė: Laima GREIČIŪNAITĖ 2014-10-14

Tai frazė iš animacinio filmuko „Coliukė“, labai tinkanti informacijai, kurią laikraštis „Plungė“ pateikia kiekvienų metų spalio mėnesį. Vadovaudamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, skaičiuojame mūsų išrinktųjų – Savivaldybės tarybos narių – turimą turtą, lėšas, paskolintus ir pasiskolintus pinigus bei kitas materialines vertybes. Šįkart – tai, ką politikai užgyveno per 2013 metus.
Kiek užgyvenęs
parlamentaras?
Prieš „įlįsdami“ į vietos politikų kišenę, žvilgterėjome, ar turtingas mūsų išrinktasis Seime – Jurgis Razma. Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktoje deklaracijoje nurodyta, jog parlamentaras nekilnojamojo turto turi už 366 442 Lt, jo žemės sklypų vertė – 15 730 Lt, grynųjų (bankuose ir „kojinėje“) turi 15 000 Lt. Be to, Seimo nario pečius slegia nemenka – 160 000 Lt – paskola. J. Razmos žmonos Romualdos nekilnojamojo turto vertė – 103 942 Lt, sklypų – 22 963 Lt, transporto priemonių – 5 000 Lt. Piniginių lėšų ji nurodo turinti 2 000 Lt, o pasiskolinusi 20 000 Lt.
Apie merų, vicemero, patarėjo turtą
Svarbiausiasis mūsų Savivaldybės asmuo – meras Audrius Klišonis – užgyvenęs gana solidžią – daugiau nei 1 milijono litų – paskolą (o gal skolą?), kurios tiksli suma – 1 007 732 Lt. Nekilnojamojo turto jis turi už 300 000 Lt, žemės sklypų vertė – 32 180 Lt, akcijų – 9 620 Lt. Piniginių lėšų meras nurodo turįs 191 066 Lt, paskolinęs 110 835 Lt. Politiko žmona Inesa savo nekilnojamąjį turtą vertina 304 000 Lt, sklypus – 4 450 Lt, akcijas – 4 000 Lt. Grynųjų ji turi 172 720 Lt. O paskolomis, galima sakyti, neatsilieka nuo sutuoktinio – 745 000 Lt. Taigi sudėjus abiejų pasiskolintus pinigus suma yra arti poros milijonų litų.
Buvęs Savivaldybės meras (pareigas ėjęs iki rugpjūčio 14-osios) Albinas Klimas gerokai „biednesnis“ už dabartinį – ir užgyventu turtu, ir skolomis. Nekilnojamojo turto jis turi tik už 10 000 Lt, žmona Elena kiek turtingesnė – jos nekilnojamojo turto vertė siekia 180 000 Lt. A. Klimo turima transporto priemonė (ar priemonės) kainuoja 8 000 Lt, akcijų vertė – 20 300 Lt, sukauptų lėšų – 42 000 Lt, pasiskolinęs 160 000 Lt. E. Klimienė paskolų neturi, jos žemės sklypų vertė – 10 000 Lt, automobilio – 3 000 Lt, piniginių lėšų suma – 20 858 Lt.
Vicemero Mindaugo Jurčiaus ir jo žmonos Vilmos turimas nekilnojamasis turtas vertinamas 217 000 Lt, žemės sklypai – 71 200 Lt. Kitų registruotų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių jiedu deklaruoja turintys už 116 000 Lt, automobiliai vertinami 23 000 Lt, o santaupų nurodo turintys 41 238 Lt. Taigi „nebiednas“, juolab kad ir paskolos šeimos pečių neslegia.
Anksčiau Savivaldybės tarybos nariu buvęs, o prieš porą mėnesių mero patarėju tapęs Gintautas Vaitkevičius ir jo žmona Lolita nekilnojamojo turto užgyvenę už 60 000 Lt, jų automobiliai verti 17 000 Lt, o santaupos, lyginant su kitų, kuklios – 7 000 Lt.
Direktorius grynųjų neturi
Dabartinis Savivaldybės administracijos direktorius Albertas Krauleidis turtais pasigirti negali. Nekilnojamojo turi tik už 17 000 Lt, jo žemės sklypų vertė – 9 961 Lt, transporto priemonė kainuoja 16 720 Lt. Kad turėtų piniginių lėšų, A. Krauleidis nenurodo. Jo sutuoktinės Reginos deklaracija – analogiška, tik pinigų ji nurodo turinti 3 000 Lt.
Politikų turtinė padėtis – skirtinga
Vienas turtingesnių Savivaldybės taryboje – verslininkas Vytautas Jonutis. Jo ir žmonos Alinos nekilnojamojo turto vertė – 434 022 Lt, transporto priemonių – 45 000 Lt, žemės sklypų – 16 219 Lt. Akcijų V. Jonutis turi už 302 883 Lt, žmona – už 87 684 Lt. Grynųjų: politikas – 393 163 Lt, jo sutuoktinė – 215 194 Lt.
Gydytojas Raimondas Doviltis ir jo žmona Lolita nekilnojamojo turto deklaruoja turintys už 268 060 Lt, jų valdomų žemės sklypų vertė – 42 025 Lt, akcijų – 10 000 Lt. Kredito įstaigose ir „kojinėse“ Dovilčiai sukaupę 286 476 Lt.
Robertas ir Jūratė Endrikai taip pat skųstis negali. UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ padalinio vadovo pareigas einančio politiko ir jo žmonos nekilnojamasis turtas vertinamas 380 000 Lt, žemės sklypų turi už 114 500 Lt, automobilių – už 15 000 Lt, santaupos – 35 000 Lt.
Skurdas negresia ir ūkininkaujantiems tarybos nariams. Marijaus Kakčio ir jo žmonos Anicetos nekilnojamojo turto vertė – daugiau nei pusė milijono litų, tiksliau – 561 444 Lt. Žemės sklypų jie turi už 62 000 Lt, transporto priemonių – už 40 000 Lt, dalių ir (ar) pajų – už 133 739 Lt. Kitus registruotus daiktus, meno kūrinius ir juvelyrinius dirbinius šeima vertina 304 000 Lt. Piniginių lėšų M. Kaktys turi 6 833 Lt, nemažai ir pasiskolinęs – 70 000 Lt.
Žemės ūkio rūmams pirmininkaujantis tarybos narys Andriejus Stančikas su žmona Sigute nekilnojamojo turto užgyvenę už 178 000 Lt. Daug investavę į žemės sklypus, kurių vertė – 302 642 Lt. Kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių Stančikai turi už 102 000 Lt. Santaupų A. Stančikas turi 22 963 Lt, pasiskolinęs 133 105 Lt.
Verslininkas Aidas Kėsas ir jo žmona Diana nekilnojamąjį turtą yra įvertinę 300 000 Lt, žemės sklypų vertė – 14 000 Lt. Be to, tarybos narys deklaruoja turįs 20 000 Lt vertės akcijų ir 45 000 Lt grynųjų.
Plungės technologijų ir verslo mokyklai vadovaujantis Audrius Misiūnas kartu su žmona Odeta nekilnojamojo turto užgyvenę už 600 000 Lt. Žemės įsigiję už 130 000 Lt, transporto priemonių – už 35 000 Lt. Piniginių lėšų per abu turi 141 000 Lt.
Tarybos nariai Irena ir Visvaldas Nekrašai turtingi ir užgyventu turtu, ir paskolomis. Bendrai skaičiuojant, jų nekilnojamojo turto vertė – 554 000 Lt, žemės sklypų – 102 545 Lt, akcijų – 98 300 Lt. Šeimos santaupos – 89 442 Lt. Kitų registruotų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių turi už 25 000 Lt. Kaip jau minėjome, turi ir paskolų: V. Nekrašas – 300 000 Lt, I. Nekrašienė – 136 682 Lt.
Verslininkas Algirdas Pečiulis su žmona Janina turimą nekilnojamąjį turtą vertina vos 20 286 Lt, jų transporto priemonių vertė – vos 600 Lt. Tačiau A. Pečiulis turi nemažai akcijų – už 109 074 Lt, kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių – už 981 Lt. Piniginių lėšų Pečiuliai turi 24 947 Lt, A. Pečiulis pasiskolinęs 57 540 Lt.
Pensininkas Mykolas Pronckus deklaruoja: nekilnojamojo turto vertė – 76 425 Lt, sklypų – 75 435 Lt, automobilio – 1 000 Lt, kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių – 4 000 Lt, santaupų – 106 000 Lt.
Verslininkas Tomas Raudys ir jo žmona Rineta turimą nekilnojamąjį turtą įvertino 200 000 Lt, žemę – 16 000 Lt, transporto priemonių jie turi už 44 000 Lt, akcijų – už 8 400 Lt, kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių – už 2 000 Lt. Grynųjų per abu sukaupę 65 000 Lt, be to, T. Raudys turi 148 454 Lt paskolą.
Gana turtingas ir kitas politikas, verslininkas Romas Remėza. Jo ir žmonos Rimos nekilnojamojo turto vertė – 340 000 Lt, žemės – 20 500 Lt. Be to, Remėzos turi daug akcijų, kurios įkainotos 480 200 Lt. Santaupų šeima užgyvenusi 58 000 Lt.
Šiaulių banko Plungės skyriui vadovaujantis Audrius Šapalas ir jo žmona Milda deklaracijoje nurodo, jog jų nekilnojamojo turto vertė yra 296 000 Lt, žemės sklypų – 64 635 Lt, akcijų – 5 039 Lt, kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių – 300 Lt. Šeimos turimos piniginės lėšos – 61 000 Lt. A. Šapalas pasiskolinęs 127 028 Lt, jo sutuoktinė – 2 295 Lt.
Juozas Šlepetis, dirbantis UAB Plungės šilumos tinklų gamybos ir techninės grupės vadovu, ir jo sutuoktinė Regina nekilnojamojo turto užgyvenę už 87 070 Lt, žemės įsigiję už 63 716 Lt, automobilių – už 16 000 Lt. Kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė – 6 100 Lt, o pinigų per abu sukaupę 80 000 Lt.
„Mėtos“ vaistinės provizorius Adomas Zamulskis nekilnojamojo turto neužgyvenęs, tačiau santaupų jis turtingas, jų sukaupęs net 730 994 Lt, jo turimos žemės vertė – 1 200 Lt.
Plungės šilumos tinklų vadybininkė Janutė Stancelienė nekilnojamąjį turtą vertina 200 000 Lt, žemės sklypus – 13 850 Lt, automobilį – 5 800 Lt, grynųjų turi 30 000 Lt.
Likusios dvi Savivaldybės tarybos narės – pensininkė Elvyra Valerija Lapukienė bei Plungės verslo ir technologijų mokyklos direktoriaus pavaduotoja Rigonda Pereverzeva – turtais pasigirti negali. E. V. Lapukienės nekilnojamasis turtas vertas tik 25 174 Lt, žemė – 7 016 Lt. R. Pereverzeva turi tik 2 000 Lt vertės žemės sklypą ir 18 000 Lt paskolą.
Trys naujosios Savivaldybės tarybos narės – gydytoja Irena Taučienė, buhalterė Marė Valaitienė ir buvusi Savivaldybės administracijos direktorė Asta Beierle Eigirdienė – 2013 metų turto ir pajamų deklaracijos Valstybinei mokesčių inspekcijai neteikė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Laikrastisplunge.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama laikrastisplunge.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
Turtinga ta mūsų Lietuva besanti (0)

Pasaulinė koronaviruso pandemija atskleidė įdomų faktą – paaiškėjo, kad gyvename turtingoje šalyje. Nes jau ne vieną […]

2020-01-06
Summa summarum (0)
- Naujienų archyvas -

Nuomonių ringas

Ar pritariate Vyriausybės sumanymui vasaros pabaigoje senjorams ir bedarbiams skirti po 200 eurų?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 laikrastisplunge.lt
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas