redaktorius

Atstovavo Lietuvai ir Plungei

Ba­lan­džio 14–25 die­no­mis Plun­gės kul­tū­ros cent­ro vai­kų ir jau­ni­mo tau­ti­nių šo­kių an­samb­lis „Žir­gi­nė­liai“ da­ly­va­vo 37-aja­me tarp­tau­ti­nia­me šo­kių fes­ti­va­ly­je An­ta­li­jo­je, daž­nai...

Page 313 of 356 1 312 313 314 356

Nuomonių ringas

Artėja savivaldybių tarybų ir merų rinkimų diena. Ar jau esate apsisprendęs, už ką balsuosite?

Loading ... Loading ...

Orai